Εισαγωγή  
  Το Σωματείο  
  Ιστορία  
  Συναντήσεις  
  Εσωτερική ανάπτυξη  
  Αρχές & πρακτικές  
  Φιλοσοφία  
  Εισαγωγή  
  Συνήθεις ερωτήσεις  
  Εισαγωγικές συναντήσεις  
  Η Αλήθεια του Yoga  
  Δραστηριότητες / Gallery  
  Έντυπες Εκδόσεις  
  Υλικό για μελέτη  
  Μελέτες / Άρθρα / Ομιλίες  
  Φιλοσοφικές παραδόσεις  
  Ανθρωπιστικές μελέτες  
  Πολιτική Οικονομία  
  Διδακτικές ιστορίες  
 
 
 
 
 
 
 
English Version    
  Οι Διάλογοι του Πλάτωνα και οι Ουπανισάδες (Ν. Καζάνας)
Σ' αυτήν την πραγματεία ο καθηγητής Ν. Καζάνας εισηγείται ορισμένες φανερές και ουσιώδεις ομοιότητες, όπως και ορισμένες σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους Διαλόγους του Πλάτωνα και τις πρώιμες Ουπανισάδες. Πρόκειται για μια επισταμένη και συγχρόνως ευανάγνωστη μελέτη.
Πρωτογράφτηκε στην Αγγλική γλώσσα με τον τίτλο Plato and Upanishads και δημοσιεύτηκε το 2005 από το Adyar Library and Research Center, Chennai, Ινδία. Το αγγλικό κείμενο θα το βρείτε στην Αγγλική Έκδοση του web site μας.
 
 
 

Ωκεάνεια κυκλοφορία και τo φαινόμενο El Nino
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα της γης. Η επίδραση των διαταραχών του συστήματος ατμόσφαιρας - ωκεανών στον καιρό. Πως προκαλούνται καιρικές διαταραχές σε μεγάλες απομακρυσμένες εκτάσεις, από φαινόμενα που μοιάζει να εξελίσσονται σε τοπική κλίμακα.

Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν
Ερευνητής Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών

 
 
 

Rafaello Sanzio
Η εργασία αυτή είναι μια τροποποιημένη έκδοση αυτής που γράφηκε για το College of fine arts - The University of Bolton και παρουσιάζει συνοπτικά τη ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου της Ιταλικής Αναγέννησης.

Χρήστος Αγγελίδης - Πολ. Μηχανικός.

 
 
  Ουσπένσκυ και τέχνη
Σε αυτό το κείμενο, που βασίζεται στις μελέτες των James d' Angelo και Gwen Mosby (μαθητών του Ουσπένσκυ), παρουσιάζονται οι ιδέες και οι εμπειρίες του για την τέχνη και τη μουσική, που μας αποκαλύπτουν τη σφαιρικότητα και διεισδυτικότητα του νου του, καθώς και το στόχο των ερευνών του, που ήταν η πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Παρουσιάστηκε από το Χρήστο Ξενάκη στα μέλη του Ομίλου Μελετών το Δεκέμβριο του 2006.
 
 
  Μαθηματικό και Αστρονομικό Μυστήριο των Πυραμίδων
Το μυστήριο της ύπαρξης των πυραμίδων μας κατακλύζει με αναπάντητα ερωτήματα, τόσο αρχαιολογικού, όσο και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Χωρίς να αμφισβητείται ο νεκρικός χαρακτήρας των πυραμίδων, προτάσσονται ορισμένα μαθηματικά, γεωμετρικά και αστρονομικά στοιχεία με έμφαση στη μεγάλη πυραμίδα. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται επιγραμματικά ορισμένες θεωρίες που επιχειρούν να δώσουν απάντηση σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα.

Α. Δακανάλης & Ε. Θεοδοσίου
Τομέας Αστροφυσικής - Αστρονομίας και Μηχανικής
Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
 

Η Φύση του Χρόνου
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των ιδεών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σχετικά με το χρόνο. Εξετάζεται η φύση του χρόνου, οι διαστάσεις του και η οντότητά του από τη ψυχολογική, τη φιλοσοφική και την επιστημονική άποψη.

Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν
Ερευνητής Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών

 
 


  Υλη, Νους, Συνείδηση
Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη και εξετάζει τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία αντιλαμβανόμαστε την υλική δημιουργία καθώς και μια προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αυτή εμφανίζεται. Aυτό που προκύπτει και από τις δύο προσεγγίσεις στο θέμα, είναι ότι η γνώση μας για την υλική δημιουργία είναι μερική, ελλιπής και αποσπασματική.

Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν
Ερευνητής Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
 
 
© Copyright 2008- Όμιλος Μελετών