Εισαγωγή  
  Το Σωματείο  
  Ιστορία  
  Συναντήσεις  
  Εσωτερική ανάπτυξη  
  Αρχές & πρακτικές  
  Φιλοσοφία  
  Εισαγωγή  
  Συνήθεις ερωτήσεις  
  Εισαγωγικές συναντήσεις  
  Η Αλήθεια του Yoga  
  Δραστηριότητες / Gallery  
  Έντυπες Εκδόσεις  
  Υλικό για μελέτη  
  Μελέτες / Άρθρα / Ομιλίες  
  Φιλοσοφικές παραδόσεις  
  Ανθρωπιστικές μελέτες  
  Πολιτική Οικονομία  
  Διδακτικές ιστορίες  
 
 
 
 
 
 
 
English Version    
Η κύρια διαφορά μεταξύ της "θεωρητικής" και της πρακτικής φιλοσοφίας όπως αυτή εξασκείται στον Όμιλο, είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση, οι φιλοσοφικές ιδέες που παρουσιάζονται στις συναντήσεις δεν παραμένουν απλές εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες (έστω και υψηλού επιπέδου), αλλά οι συμμετέχοντες παροτρύνονται να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Μόνον έτσι, με την εφαρμογή στην καθημερινότητα μπορεί μια φιλοσοφική ιδέα να ζωντανέψει και ο άνθρωπος να προχωρήσει στην ουσιαστική κατανόηση της αλήθειας της.

Οι συναντήσεις όλων των κύκλων γίνονται σε ολιγομελείς ομάδες, οι οποίες συντονίζονται από έναν ομιλητή και σ' αυτές παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της φιλοσοφικής παράδοσης. Πέρα από το κυρίως υλικό του σεμιναρίου, γίνονται συζητήσεις στις οποίες ανταλλάσσονται ιδέες, θέτονται ερωτήσεις και προπαντός, θίγονται πρακτικά θέματα της καθημερινότητας όπως αυτά αναδεικνύονται στην προσωπική εμπειρία του καθενός. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται οι εβδομαδιαίες πρακτικές, δηλαδή μικρές πνευματικές ασκήσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν μέσα στη μέρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και καταστάσεις, εφόσον βέβαια υπάρξει θύμηση και πρακτική παρατήρηση. Κύριος στόχος των πρακτικών είναι η βελτίωση της προσοχής και η επίγνωση της κατάστασης του νου. Επιθυμητή, αν όχι απαραίτητη είναι η αυτοπαρατήρηση. Μετά σε κάθε συνάντηση που ακολουθεί συζητούνται μέσα στην ομάδα τα "ευρήματα" από την εφαρμογή τους. Η διαδικασία αυτή συνιστά την αρχή της εφαρμογής της φιλοσοφίας στην πράξη, δηλαδή αυτό που ονομάζεται πρακτική φιλοσοφία.

Το περιεχόμενο των προσφερομένων συναντήσεων στηρίζεται σε βασικές αρχές του συστήματος Advaita Vedanta της Βεδικής Παράδοσης των Ινδιών, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τα κείμενα των Ουπανισάδων, της Μπχάγκαβαντ-Γκήτα, και εμπεριέχει στοχασμούς των μεγάλων ελλήνων αρχαίων φιλοσόφων (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Πλωτίνος, Επίκτητος, κ.λπ.), του Φιτσίνο, καθώς και κείμενα από άλλες φιλοσοφικές παραδόσεις της ανατολής και της δύσης. Η μεγάλη πηγή της ζωντανής χριστιανικής παράδοσης, όπως αυτή εκφράζεται στη διδασκαλία του Ιησού και στην ασκητική μυστική παράδοση των χριστιανών πατέρων της ερήμου κατέχει επίσης σημαντική θέση. Για τον προσεκτικό μελετητή, οι ιδέες της ενότητας και της αυτογνωσίας μπορούν να βρεθούν σε όλες αυτές τις παραδόσεις, ενώ είναι ωφέλιμο για τον ίδιο τον άνθρωπο που είναι ειλικρινής στον εαυτό του να αναζητά την κοινή αλήθεια που ενυπάρχει πίσω από διαφορετικές φιλοσοφικές παραδόσεις, ηθικά συστήματα και συστήματα γνώσης.
 
 
© Copyright 2008- Όμιλος Μελετών