Εισαγωγή  
  Το Σωματείο  
  Ιστορία  
  Συναντήσεις  
  Εσωτερική ανάπτυξη  
  Αρχές & πρακτικές  
  Φιλοσοφία  
  Εισαγωγή  
  Συνήθεις ερωτήσεις  
  Εισαγωγικές συναντήσεις  
  Η Αλήθεια του Yoga  
  Δραστηριότητες / Gallery  
  Έντυπες Εκδόσεις  
  Υλικό για μελέτη  
  Μελέτες / Άρθρα / Ομιλίες  
  Φιλοσοφικές παραδόσεις  
  Ανθρωπιστικές μελέτες  
  Πολιτική Οικονομία  
  Διδακτικές ιστορίες  
 
 
 
 
 
 
 
English Version    
Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η Φιλοσοφία. Προσεγγίζεται με απλό και εντελώς πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε η εμπειρία και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων να "ζωντανεύουν" τις εβδομαδιαίες συναντήσεις. Το υλικό που παρουσιάζεται προέρχεται από μια ποικιλία πηγών από φιλοσοφικά δοκίμια, διαλόγους και άλλα αντίστοιχα έργα από Ανατολή και Δύση. Ο βασικός σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν την σοφία και την κατανόησή τους και με αυτό τον τρόπο να γίνονται όλο και πιο ελεύθεροι, πιο ευτυχισμένοι και πιο χρήσιμοι στην κοινότητα. Ενθαρρύνεται από την αρχή η πρακτική εφαρμογή των ιδεών που συζητούνται τόσο στις εβδομαδιαίες συναντήσεις, όσο και στην καθημερινή ζωή του καθενός. Έτσι μελέτη και πρακτική πηγαίνουν πάντα χέρι-χέρι.

Οι εισαγωγικές συναντήσεις καλύπτουν τις βασικές φιλοσοφικές αρχές, εστιάζοντας στον τρόπο που επιδρούν και κατευθύνουν την καθημερινή εμπειρία της ζωής, την δυνατότητα βελτίωσης και οτι χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιος αυτή την αναζήτηση. Δίνεται εξ' αρχής μια απλή καθημερινή πρακτική που βοηθάει να βρεθεί μια βαθύτερη εσωτερική ησυχία κι έτσι να έχουμε καλύτερη συγκέντρωση και απότελεσματικότητα σε όλες μας τις δραστηριότητες. Μετά την εισαγωγική σειρά σεμιναρίων, οι διάφορες απόψεις της μελέτης εξετάζονται διαδοχικά σε μεγαλύτερο βάθος και σιγά-σιγά φιλοσοφικά κείμενα ερευνώνται λεπτομερώς, αποτελώντας το στέρεο υπόβαθρο για περαιτέρω πρακτική εφαρμογή.
 
 
© Copyright 2008- Όμιλος Μελετών