Μια Πρακτική Άποψη της Φιλοσοφίας

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει τo Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 7:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία με

Μια Πρακτική Άποψη της Φιλοσοφίας2018-04-22T20:28:11+03:00

Μια Πρακτική Άποψη της Φιλοσοφίας

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει τo Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στις 5:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία

Μια Πρακτική Άποψη της Φιλοσοφίας2018-04-22T20:24:31+03:00

H Φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα & Ινδία

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει την Κυριακή 11 Ιουνίου στις 5:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία

H Φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα & Ινδία2018-04-22T20:25:08+03:00

Πλάτων και Ουπανισάδες

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 στις 4:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία με

Πλάτων και Ουπανισάδες2018-04-22T19:04:56+03:00

Επικά στην αρχαία Ελλάδα και Ινδία

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 στις 4:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία με

Επικά στην αρχαία Ελλάδα και Ινδία2018-04-22T19:03:12+03:00

Η μουσική Οκτάβα στη Φιλοσοφία

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία με

Η μουσική Οκτάβα στη Φιλοσοφία2018-04-22T19:23:12+03:00

Θεότητες στην αρχαία Ελλάδα και Ινδία

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στις 5:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία με

Θεότητες στην αρχαία Ελλάδα και Ινδία2018-04-22T19:24:41+03:00

Vedanda και Χριστιανισμός

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 στις 5:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία με

Vedanda και Χριστιανισμός2018-04-22T19:46:03+03:00

Αθανασία στην αρχαία Ελλάδα & Ινδία

Ο Όμιλος Μελετών οργανώνει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 στις 5:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας, ανοιχτή ομιλία με

Αθανασία στην αρχαία Ελλάδα & Ινδία2018-04-22T19:48:49+03:00