Τα 5 γένη του Ησιόδου και οι 4 εποχές των Βεδών

Σε ένα πλαίσιο της σειράς Ανοικτών Διαλέξεων και Προβολών Ελληνο-Ινδικής στόχασης ο Όμιλος Μελετών οργανώνει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 στις 4.00

Τα 5 γένη του Ησιόδου και οι 4 εποχές των Βεδών2018-04-22T19:57:44+03:00

Συνάφειες Αρχαιοελληνικού & Βεδικού Πολιτισμού

Σε ένα πλαίσιο της σειράς Ανοικτών Διαλέξεων και Προβολών Ελληνο-Ινδικής στόχασης, ο Όμιλος Μελετών διοργανώνει το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014, στις 7

Συνάφειες Αρχαιοελληνικού & Βεδικού Πολιτισμού2018-04-22T19:59:21+03:00

Επιστροφή στην Πηγή

Ελληνοϊνδική βραδιά στο Shantom - Ομιλία και Χορός Με τον ινδολόγο κ Νίκο Καζάνα και τη χορογράφο Ινδικού κλασικού χορού Λήδα

Επιστροφή στην Πηγή2018-04-22T20:07:21+03:00