Αρχές και Πρακτικές2023-09-06T11:02:26+03:00

Αρχές και Πρακτικές

Ο Όμιλος Μελετών είναι ένας ζωντανός οργανισμός που υπάρχει επειδή απευθύνονται σε αυτόν άνθρωποι που αναζητούν γνώση, ευτυχία και ουσιαστικό νόημα στη ζωή τους. Κανείς από τους ομιλητές δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Κάθε είδους προσωπική εργασία που απαιτείται για την καλή κι εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου συνολικά και των εγκαταστάσεών του, και για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, προσφέρεται εθελοντικά από τα μέλη του. Κάποια στιγμή δίνεται η δυνατότητα και στα νεώτερα μέλη να προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία, αποκτώντας έτσι την ευκαιρία για εξάσκηση των πρακτικών σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον και σε καλές συνθήκες.

Ο Όμιλος δεν προσφέρει πτυχία ή πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το σωματείο προσφέρει μια μέθοδο για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να αποκτήσει γνώση, πληρότητα ζωής και ευτυχία. Αργότερα, παρέχεται μια πρακτική του διαλογισμού. Αυτή παρέχει τη λεπτή ενέργεια που χρειάζεται για την εσωτερική ανάπτυξη.

Οι δρόμοι της πνευματικής ανάπτυξης είναι πολλοί. Η μέθοδος (το σύστημα) που προτείνεται στον Όμιλο, είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες του δυτικού τρόπου ζωής και δεν απαιτεί καμιά σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής του καθενός. Είναι ο δρόμος του ανθρώπου που ζει στον κόσμο και με εσωτερική εργασία αναπτύσσεται μέσα σ’ αυτόν. Τον ονομάζουμε “ο δρόμος του καλού οικοδεσπότη”.

Ο Όμιλος Μελετών, ως μια οργανωμένη κοινότητα ανθρώπων, έχει ορισμένες αρχές, τις οποίες τα μέλη του προτρέπονται να ακολουθούν. Οι αρχές αυτές αντανακλούν θεμελιώδεις ηθικούς κανόνες και βοηθούν τα ίδια τα μέλη στην πνευματική ανάπτυξη, αλλά κι εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου.

Μείνετε ενήμεροι σχετικά με τις δραστηριότητες & τα νέα του Σωματείου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ