Loading...
ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ2023-09-08T19:53:41+03:00

Έντυπες Εκδόσεις

Έξι Ουπανισάδες
Πρόκειται για τις ĪŚĀ, KENA, KAṬHA, MĀṆḌŪKYA, MUṆḌAKA και AITAREYA, δηλαδή τις έξι από τις δέκα κύριες Ουπανισάδες. Στο βιβλίο υπάρχει το πρωτότυπο Σανσκριτικό κείμενο, η λατινική μεταγραμμάτιση (transliteration) και η μετάφραση στα Ελληνικά. Ορισμένες από αυτές συνοδεύονται και από αρκετά σχόλια του Śrī Śaṅkara. Επιπρόσθετα στην έκδοση αυτή υπάρχει και μια εκτενής εισαγωγή στη Βεδική Παράδοση των Ινδιών και στις θεμελιακές ιδέες των Ουπανισάδων.

Γνωστικά
Τμήμα της συλλογής συγγραμμάτων που ανακαλύφτηκε το 1945 στο Nag Hammadi της Αιγύπτου και περιέχει πολλά Γνωστικά κείμενα γραμμένα στην Κοπτική. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται “Το Κατά Θωμά Ευαγγέλιο”, “Ο Διάλογος του Σωτήρα”, “Το Ευαγγέλιο της Μαρίας” και “Το Ευαγγέλιο της Αλήθειας”. Τα συγκεκριμένα μάλλον περιέχουν αυθεντικά λόγια από τη διδασκαλία του Ιησού και ίσως να γράφτηκαν πριν από το 100 μ.Χ. Ειδικά “Το Κατά Θωμά” πιθανότατα γράφτηκε πριν από τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης έτσι όπως τα έχουμε σήμερα.

Η έκδοση αυτή επίσης περιλαμβάνει και τη μελέτη του κ. Ν. Καζάνα “Γνωστικός Χριστιανισμός και Βεδική Παράδοση”, η οποία δείχνει ότι πολλές ιδέες που βρίσκονται στα χριστιανικά Γνωστικά κείμενα δεν έχουν καμιά συγγένεια με τους Ιουδαϊκούς, Αιγυπτιακούς, Περσικούς και Ελληνικούς πολιτισμούς, ούτε με οποιαδήποτε άλλη θρησκευτικο-φιλοσοφική παράδοση στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, παρά μόνο με τη Βεδική παράδοση και κυρίως τις Ουπανισάδες.

Ταξίδι Ανακάλυψης
Πρόκειται για μια συλλογή σημαντικών ιδεών και διδαχών πάνω στην ενότητα και τη θύμηση του Εαυτού, έτσι όπως την εμπειράθηκε και τη διατύπωσε ο Francis C. Roles.

Ο Dr. Roles συνδέθηκε και μαθήτευσε για σειρά ετών με τον Śantānanda Sarasvati στην Ινδία (Śaṅkarācārya του Βορρά εκείνη την εποχή) και την παράδοση του Advaita (μη-δυισμού). Αυτή η αρχαία παράδοση έχει σαν βάση τον διαλογισμό και υποστηρίχθηκε και διαδόθηκε από τον πρώτο Śri Śaṅkara. Δηλώνει ότι ο Θεϊκός Εαυτός είναι αιωνίως παρών σε κάθε άτομο και (με τα λόγια του Dr. Roles) «Ο δικός σας Εαυτός, που ζει στην καρδιά όλων, είναι ο ίδιος ακριβώς με τη Συνείδηση, που βασιλεύει σε ολόκληρο το σύμπαν. Όποιοι άνθρωποι το έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει στη ζωή, δεν διαφωνούν».

Καλή συντροφιά II 
Ο δεύτερος τόμος της “Καλής Συντροφιάς” είναι η συνέχεια της πρώτης ανθολογίας από λόγια του Sri Santananda Sarasvati, Shankaracarya του Jyotir Math. Τα αποσπάσματα προέρχονται από συνομιλίες του με τον Dr. Francis Roles και τον κ. Leon MacLaren, σχολάρχες σχολών εσωτερισμού στο Λονδίνο.

Τα λόγια του μεγάλου αυτού σοφού, διατυπωμένα σε απλή γλώσσα αλλά με μεγάλο νοηματικό βάθος, ενθαρρύνουν πρακτικές εφαρμόσιμες στην καθημερινότητα. Με αυτό τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διαλύσει κάποια μικρή έστω περιοχή της άγνοιας και του εγωισμού του και να βελτιώνεται ηθικά και πνευματικά.

Το Κατά Θωμά Ευαγγέλιο 
Αυτό είναι μια μετάφραση των 114 Λογίων που αποδίδονται στον Ιησού και καταγράφτηκαν από τον μαθητή του, Θωμά (Δίδυμο). Το κείμενο ήταν Γραμμένο στην Κοπτική και βρέθηκε μαζί με άλλες πραγματείες το 1945 στο Nag Hammadi της Αιγύπτου. Όπως οι περισσότερες πραγματείες που ανακαλύφθηκαν (Απόκρυφο του Ιωάννη, Ευαγγέλιο της Μαρίας, Διάλογος του Σωτήρα, Ευαγγέλιο του Φιλίππου κλπ) ανήκει στην Παράδοση των Γνωστικών.

Οι ακαδημαϊκοί που το μελέτησαν λεπτομερώς και το μετέφρασαν σε πολλές γλώσσες (π.χ. J. Robinson, E. Pagels, M. Meyer κ.α.) πιστεύουν πως το Κατά Θωμά Ευαγγέλιο γράφτηκε πριν από τα τέσσερα Κανονικά Ευαγγέλια. Πολλά από τα Λόγια έχουν παραλληλίες στα τέσσερα Ευαγγέλια, αλλά πολλά είναι πρωτότυπα και δίνουν μια διαφορετική διάσταση στη διδασκαλία του Ιησού.

Αναγέννηση: Επιστολές του Μ. Φιτσίνο
Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει μια σύντομη βιογραφία του Marslio Ficino του οποίου η άμεση επίδραση στην Αναγέννηση στον 15ο αιώνα στη Φλωρεντία ήταν βαθιά, καθοριστική και αναπόσβεστη. Περιλαμβάνει επίσης μια ανάλυση (σε 30 σελίδες) των δυνάμεων και συνθηκών που επέφεραν εκείνη τη λαμπρή Αναγέννηση.

Τέλος περιέχει μια επιλογή από 33 Επιστολές του Φιτσίνο σε διασημότητες της εποχής του – που είναι και το κύριο σώμα του βιβλίου. Σε όποιον κι αν γράφει ο φιλόσοφος-ιερωμένος, θα συνδέσει το θέμα του με την Αλήθεια μνημονεύοντας την επιστροφή στη Θεϊκή Πηγή όπου όλα τα πλάσματα έχουν την προέλευσή τους. Γράφει σε καθηγητές όπως ο ποιητής και ρήτορας Lorenzo Lippi ή ο μαθηματικός Banco, σ’ ένα νομικό όπως ο A. Niccolini ή σ’ έναν επίσκοπο, τον Antonio degli Agli της Βολταίρρας, σ’ έναν απλό πολίτη ή στον βασιλιά της Ουγγαρίας.

Πάντοτε στρέφει την προσοχή στη σχέση του πλάσματος με τον αγαθό Πλάστη των πάντων. (Η Περί Καθηκόντων επιστολή του στον Quarquagli, γραμματέα στο Βατικανό, απηχεί λακωνικότατα την κλασσική μελέτη De Officiis του Κικέρωνα.) Με την παρότρυνση του μεγάλου Κόζιμο ντε Μέντιτσι μετάφρασε πολλούς Διαλόγους του Πλάτωνα και έγινε Σχολάρχης της Πλατωνικής Ακαδημίας στη Φλωρεντία.

ISA και ΚΕΝΑ Ουπανισάδες
Οι Ουπανισάδες είναι πανάρχαια ιερά και φιλοσοφικά κείμενα της Βεδικής Παράδοσης τα οποία μέχρι πρόσφατα μεταδίδονταν προφορικά από ειδικούς δασκάλους στις Ινδίες. Δεν είναι Γραφές κάποιας συγκεκριμένης θρησκείας. Ερευνούν διάφορες σημαντικές πτυχές της ζωής και τονίζουν την ταυτότητα του ατομικού Εαυτού με τον Οικουμενικό Εαυτό του Σύμπαντος. Η ISA και ΚΕΝΑ Ουπανισάδες είναι οι δύο πρώτες από τις 10 κύριες Ουπανισάδες. Η έκδοση περιέχει το σανσκριτικό κείμενο και μετάφραση απευθείας από τα σανσκριτικά. Επίσης στην εισαγωγή δίνεται μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της Κοσμοθεωρίας της Βεδικής Παράδοσης.

Κατχά Ουπανισάδα
Η 3η κατά σειρά Ουπανισάδα. Παρουσιασμένη στο πρωτότυπο, με μετάφραση απευθείας από τα σανσκριτικά και σχόλια. Η εισαγωγή περιέχει εξήγηση του μηνύματος της Κατχά Ουπανισάδας και παρουσιάζει στοιχεία του φιλοσοφικού συστήματος Βεντάντα (ένα από τα 6 παλαιά μεγάλα ινδικά φιλοσοφικά συστήματα).

Δημοκρατία: Ελευθερία υπό τον Νόμο
Γραμμένο από τον κ. Ν. Καζάνα, αυτό το βιβλίο δίνει ένα νέο πρακτικό νόημα στη Δημοκρατία σαν πολίτευμα. Χρησιμοποιώντας τις καλύτερες φιλελεύθερες ιδέες της Αγγλοσαξωνικής Παράδοσης (στη Βρετανία και στις ΗΠΑ) και αξιοποιώντας ορισμένες παραμελημένες αρχές της Πολιτικής Οικονομίας (οι πλείστες των οποίων βρίσκονται και στους διαλόγους του Πλάτωνα), αυτό το πολίτευμα θα μπορούσε, εφόσον τηρούνται οι απλοί νόμοι, να διασφαλίσει συνθήκες ελευθερίας στην Πολιτεία όπου κάθε πολίτης απολαμβάνει τα φυσικά δικαιώματά του και αναπτύσσεται στην πληρότητα της ύπαρξής του.
Η φράση “ελευθερία υπό τον Νόμο” υπονοεί ότι μόνο με την υπακοή στον Νόμο εδραιώνεται η ελευθερία καθώς οι πολίτες σαν έλλογα και υπεύθυνα πλάσματα εκτελούν ορισμένα καθήκοντα προς τον Εαυτό τους, προς κάθε άλλο πλάσμα και προς την Πολιτεία της οποίας είναι μέλη. Καθήκοντα και δικαιώματα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και εγείρονται από τη φύση του ανθρώπου και τη φύση του κόσμου στον οποίο οι άνθρωποι ζούνε. Αν σήμερα υπάρχουν τόσα πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα, αυτή η κατάσταση οφείλεται στην άγνοια αυτών των φυσικών δικαιωμάτων και των αντίστοιχων καθηκόντων. Μόνο με ένα σοβαρό και φροντισμένο πρόγραμμα παιδείας (αλλά και ανατροφής και προ-παιδείας) θα μπορούσαν οι αποχαλινωμένες τάσεις των ημερών μας (όπου κυριαρχεί η απληστία, ο ετσιθελισμός, η επιφανειακή εμφάνιση και η ακατάπαυστη θορυβώδης κίνηση), να πάρουν μια ορθή κατεύθυνση.

Προδομένος Μαρξ
Το βιβλίο ερευνά και διακρίνει την ύπαρξη αληθινών ιδεών Πολιτικής Οικονομίας μέσα στη Μαρξιστική Σκέψη. Πέρα απο την βιογραφία του ίδιου του στοχαστή δίνει μια πλέρια περιγραφή της ανάπτυξης της ιδεολογίας του. Οι αποκαλούμενοι μαρξιστές δεν έχουν μελετήσει και κατανοήσει τη σκέψη του Γερμανού στοχαστή. Τον πρόδωσαν αγνοώντας τις σωστές οικονομικές αναλύσεις του και δίνοντας σημασία σε δευτερεύουσες ιδέες περί κεφαλαίου, εκμετάλλευσης και επανάστασης. Στην πραγματικότητα προς το τέλος της ζωής του ο Μάρξ είχε εγκαταλήψει την ιδέα της επανάστασης των προλετάριων βλέποντας πως κοινωνική αλλαγή μπορούσε να επέλθει μέσω γεωργικών κοινοτήτων σαν αυτές που υπήρχαν στην προ-επαναστατική Ρωσία.

Κοινωνία δίχως φόρους
Το βιβλίο παρουσιάζει και εξηγεί μια ριζικά διαφορετική μέθοδο άντλησης δημοσίων εσόδων- γνωστή ως “φορολόγηση αξιών γης” η οποία είναι απλή, διαφανής, φθηνή και δίκαιη! Είναι γραμμένο απλά ώστε να διαβάζεται άνετα κι από ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με Πολιτική Οικονομία

Καλή συντροφιά (Γνωμικά – Ιστορίες – Απαντήσεις)
Ο στόχος αυτής της ανθολογίας – που συλλέχθηκε απο συνομιλίες που έγιναν τη χρονική περίοδο 1961-1985 με τον Shankaracarya του Jyotir Math – είναι να δώσει αναζωογόνηση, καθαρότητα καρδιάς και νου, και υπενθύμιση σημαντικών ιδεών.
Το βιβλίο αποτελεί πράγματι “Καλή Συντροφιά”, αυτοί δε που έχουν αποκτήσει ένα αντίτυπο, το θεωρούν θησαυρό που παίρνουν μαζί τους όπου πηγαίνουν. Θεωρείται ήδη ένα κλασσικό πνευματικό βιβλίο, που κάνει ακόμα πιο ευπρόσιτη τη σοφία και τη γεμάτη συμπόνια αντίληψη ενός απο τους μεγαλύτερους δασκάλους του αιώνα μας.

Indo-Aryan Origins and Other Vedic issues
συγγραφέας: N. Καζάνας, Δεκ. 2009
Εκδόσεις : Aditya Prakashan, Ν. Δελχί
Το βιβλίο αυτό, γραμμένο στα αγγλικά από τον κ. Ν. Καζάνα, περιέχει δέκα μελέτες του που εξετάζουν παράλληλα τις ποικίλες εκδηλώσεις της κοινής κληρονομιάς των Ινδοευρωπαίων (ΙΕ) και τη Βεδική Παράδοση. Οι μελέτες συνδέονται ως προς την αναζήτηση της προέλευσης των Ινδοάρειων και φτάνουν στο συμπέρασμα ότι οι Ινδοάρειοι υπήρξαν αυτόχθονες.
Η Βεδική κληρονομιά ανακύπτει, αντίθετα από τις επικρατούσες θεωρίες, να είναι η παλαιότερη από όλες τις ΙΕ παραδόσεις, αρχαιότερη ακόμη και από τις παραδόσεις της Εγγύς Ανατολής. Το σύνολο των ύμνων του Rigveda φαίνεται να έχει συντεθεί την τέταρτη χιλιετία· και αποδεικνύεται ότι οι Ινδοάρειοι κατοικούσαν στη βόρειο-δυτική Ινδία (και στο Πακιστάν) περίπου από το 5000 πΧ. Η επικρατούσα τάση πάνω σε αυτά τα ζητήματα φανερώνεται πως είναι μια αναπόδεικτη θεωρία, ενόσω οι υποστηρικτές της επιμένουν να παρουσιάζουν ως δεδομένα γεγονότα τις μη εξακριβωμένες υποθέσεις τους.
Ο συγγραφέας, λαμβάνοντας υπόψιν και τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις, φτάνει σε αυτά τα συμπεράσματα ερευνώντας και συγκρίνοντας στοιχεία από τη σφαίρα της Γλωσσολογίας, της Λογοτεχνίας, της συγκριτικής Μυθολογίας της Ανθρωπολογίας, της Αρχαιολογίας (και της Γενετικής).
Μια μελέτη αναλύει τη θέση του πρώιμου πολιτισμού των Χετταίων αναφορικά με τους άλλους Ινδο-Ευρωπαϊκούς κλάδους και ιδιαίτερα τον Βεδικό. Μια άλλη ανιχνεύει τα κοινά ονόματα θεοτητων στις διάφορες ΙΕ παραδόσεις. Δυο μελέτες συγκρίνουν τις διασυνδέσεις ανάμεσα στον Βεδικό και στον Μεσοποτάμιο πολιτισμό και στον Βεδικό και τον Αιγυπτιακό αντίστοιχα. Άλλες εξετάζουν αμιγώς Βεδικά ζητήματα όπως: τη φιλοσοφικο-θρησκευτική σκέψη των Βεδών (αρχαίες γραφές των Ινδιών), το αληθινό νόημα των σανσκριτικών λέξεων pur ‘αμυντική κατασκευή’ και samudra ‘συμβολή υδάτων, ωκεανός’.
Πρόκειται για ένα βιβλίο που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους ερευνητές της Ινδοευρωπαϊκής Παράδοσης, της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Ινδολογίας, κάπως δυσνόητο (στο μεγαλύτερο μέρος του) για τον ανιδείκευτο αναγνώστη.

Economic Principles in the Vedic Tradition
Συγγραφέας: N. Καζάνας, 2010
Εκδόσεις : Aditya Prakashan, Ν. Δελχί
To βιβλίο του Νικολάου Καζάνα με τίτλο Economic Principles in the Vedic Tradition το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Αγγλική γλώσσα, πρόκειται να μεταφρασθεί και στην Ελληνική.
Το βιβλίο ασχολείται με Αρχές Πολιτικής Οικονομίας οι οποίες καταγράφονται στις αρχαιότερες προσβάσιμες πηγές της Βεδικής περιόδου.
Σε αντίθεση με την εξειδικευμένη εφαρμογή ενός νόμου που θα μπορούσε να επηρεάζεται από τις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες και ως εκ τούτου ο νόμος να φαίνεται διαφορετικός από τόπου εις τόπον και από καιρού εις καιρόν, οι Αρχές έχουν χαρακτήρα οικουμενικό και αναλλοίωτο.
Πέραν ορισμένων οικονομικών όρων που χρησιμοποιούνται εν γένει (π.χ. ο όρος Land Value Taxation που σημαίνει τη φορολόγηση αποκλειστικά και μόνον της αξίας της γής) το κείμενο δεν περιέχει περίπλοκες ή πολυσύνθετες έννοιες και η μελέτη του δεν απαιτεί ειδικές σπουδές.
Καταδεικνύοντας τη συνάφεια μεταξύ των Ινδικών αρχών και ορισμένων σύγχρονων απόψεων και ιδιαίτερα με τη Γεωφορολόγηση, το πόνημα φέρνει στο φώς σημαντικούς οικονομικούς όρους και πρακτικές που υποστηρίζονται από ενα θεσμοθετημένο πλαίσιο.
Ετσι, συναντάμε το ίδιο ενδιαφέρον για τη διανομή του πλούτου που εκδηλώνουν οι σύγχρονοι οικονομολόγοι. Πόσα πρέπει να κερδίζει ένας άνθρωπος ή μία οικογένεια, πόσα πρέπει να αποταμιεύονται στον κρατικό κορβανά και πώς πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός των διαφορετικών κονδυλίων; Με άλλα λόγια πώς επιβάλλονται οι φόροι; Εν συνεχεία πώς πρέπει να κατανέμει το κράτος τις προσόδους του; Επίσης ποιες αρχές πρέπει να διέπουν τον δανεισμό και ποιό θεωρείται εύλογο επιτόκιο;
Οι νομοθέτες στην Αρχαία Ινδία διέθεταν βαθιά γνώση αυτών των θεμάτων.
Η ανεργία είναι ένα πρόβλημα των σύγχρονων οικονομιών, το οποίο δεν πραγματεύονται οι αρχαίοι, διότι εμφανίσθηκε ως τέτοιο, σε μεγάλη κλίμακα, με την αύξηση του πληθυσμού, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη περί τα τέλη του 18ου αιώνα. Αλλά τα κείμενα θεωρούν δεδομένο ότι οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στις διάφορες εργασίες τους. Τον μελετητή ξαφνιάζει η διατύπωση σ’ αυτά της αρχής της ελεύθερης πρόσβασης στη γη για όλους, καθώς και η αρχή της γεωφορολόγησης η οποία θα έπρεπε να αποτελεί την πηγή των κρατικών εσόδων (και δαπανών). Εκπλήσσει, διότι η Γεωφορολόγηση θεωρείται μάλλον σύγχρονη ιδέα.

Μείνετε ενήμεροι σχετικά με τις δραστηριότητες & τα νέα του Σωματείου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ