Ιστορία2023-09-05T21:19:40+03:00

Ιστορία

Ο Όμιλος Μελετών είναι μη κερδοσκοπικό Μορφωτικό Σωματείο αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 1449/1976.

Η ίδρυση του Ομίλου στην Ελλάδα έγινε από τον Νίκο Καζάνα. Ο κος Καζάνας παρακολούθησε την αντίστοιχη σχολή Πρακτικής Φιλοσοφίας στο Λονδίνο για 30 περίπου χρόνια. Ο Όμιλος Μελετών της Αγγλίας (με την ονομασία School of Economic Science) ξεκίνησε αρχικά ως σωματείο με κύριο αντικείμενο τη μελέτη των φυσικών νόμων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και την εξέταση των πρακτικών και των συστημάτων ηθικής με βάση τα οποία κυβερνώνται οι κοινωνίες. Βρήκε τον τελικό του προσανατολισμό στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν έγινε η επαφή και σύνδεση με έναν μεγάλο δάσκαλο και πνευματικό άνθρωπο τον Shantananda Sarasvati. Από αυτόν δόθηκε, από το 1965 μέχρι τον θάνατό του το 1997, όλη η απαραίτητη καθοδήγηση για τη μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του πανάρχαιου φιλοσοφικού συστήματος Advaita Vedanta (δηλαδή του απόλυτου μη-δυϊσμού). Η διδασκαλία του Advaita πρεσβεύει την ενότητα των πάντων στο σύμπαν με την Πρωταρχή τους.

Ο Όμιλος Μελετών στην Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο. Σήμερα, οι δραστηριότητες του Ομίλου εκτός από την κύρια που είναι η πρακτική φιλοσοφία, επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης διανόησης και έκφρασης όπως είναι π.χ., η Πολιτική Οικονομία, η επιστήμη, η Τέχνη, η γλωσσολογία, η μουσική, κ.λπ., με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της Αλήθειας.

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρεται συστηματική σειρά συναντήσεων Πολιτικής Οικονομίας και Σανσκριτικής. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά, μπορεί κανείς να αναζητήσει επικοινωνώντας με τη Γραμματεία. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται και άλλες σειρές σεμιναρίων, τα αντικείμενα των οποίων σχετίζονται με τους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Καμία από τις κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες του Ομίλου δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις ή δεξιότητες, εκτός από ένα βασικό επίπεδο κατανόησης και ειλικρίνειας. Οι προσφερόμενες συναντήσεις απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικής θέσης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, κ.λ.π.

Μείνετε ενήμεροι σχετικά με τις δραστηριότητες & τα νέα του Σωματείου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ